Gönüllük Projeleri

Nedir?

18-30 yaş arası gençlere, kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı, ücretsiz etkinliklerdir. Gençlerin, program ülkelerinde ya da komşu ortak ülkelerde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde yaptıkları çalışmalardır.

Neler Kazandırır?

* CV'nizi güçlendirir.
* İş bulma oranınızı arttırır.
* Sosyal becerilerinizi artırır.
* Yeni arkadaşlarla tanışmanıza yardımcı olur.
* Sizi toplumla daha fazla ilişkilendirir.
* Öz-güven ve Öz-itibarınızı geliştirir.
* Çok yönlülüğünüzü ve coşkunuzu ortaya çıkarır.
* Çok değerli beceriler ve deneyimler kazandırır.

Neler Gerekiyor?

1- EU LOGIN

Tüm AB ile ilgili işlemleriniz için Avrupa Birliği sistemine kayıt olmanız gerekmekte. Bunun için önce NASIL KAYIT OLUNUR (ENGLISH) bağlantısını kullanın ve açıklamaları okuyun. Sonra KAYIT OL bağlantısını kullanarak kayıt olunuz.

NASIL KAYIT OLUNUR? KAYIT OL

2- EUROPASS CV

Europass Özgeçmiş (CV) becerilerinizi ve yeterliliklerinizi görülür hale getirmenizi sağlar. Bu döküman ile kişisel bilgilerinizi, iş deneyimlerinizi, eğitim öğretim bilgilerinizi ve kişisel becerilerinizi belirli bir formatta oluşturabilirsiniz. Bu döküman formatı AB ülkelerinde de aynı olduğu için kendinizi proje yürüten kurumlara ve işverenlere en etkin şekilde tanıtmanıza olanak sağlar.

EUROPASS CV'nizi doldurmadan önce mutlaka aşağıdaki web sitelerini ziyaret edip açıklamaları okuyunuz.

EUROPASS.GOV.TR EUROPA.EU/EUROPASS

3- NİYET MEKTUBU

Niyet/Motivasyon mektubu olarak da bilinen MOTIVATION/COVER LETTER sizi başvuru yapan diğer adaylardan ayıran özellikler nelerdir ve bu proje için neden sizi seçmeliler sorularına cevap veren bir veya iki sayfalık belgedir. Motivasyon mektubu lisans, yüksek lisans veya doktora gibi bir eğitim programına başvurmak, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olmak, bir iş yerinde staj yapmak, bir iş yerinde çalışmak için yazılır. Motivasyon mektubunda, isteğinizi ve niyetinizi dile getirirsiniz. Kısaca, CV yetkinliğinizi motivasyon mektubu niyetinizi ortaya koyar.

NİYET MEKTUBU / COVER LETTER'ınızı doldurmadan önce mutlaka aşağıdaki web sitelerini ziyaret edip açıklamaları okuyunuz.

EUROPASS.GOV.TR EUROPA.EU/EUROPASS

GÖNÜLLÜLÜK NE DEĞİLDİR?

Gönüllülük, maddi kazanç olmaksızın bir ihtiyaca, amaca veya göreve zaman, emek ve yeteneğin katkısıdır. Gönüllüler, topluluklarımızı destekler ve çok çeşitli beceri, bilgi ve deneyim kullanarak onlara kendi benzersiz yollarıyla katkıda bulunur ve başkalarının haklarına, onuruna ve kültürüne saygı duyar. Gönüllülük insan haklarını ve eşitliği teşvik eder.

KESİNLİKLE "Yabancı bir ülkeyi beleşe gezeyim, göreyim, yan gelip yatayım, ne istersem yapayım" DEĞİLDİR.GÖNÜLLÜLÜK TAAHÜTNAMESİ

Gönüllülük için başvurmadan önce mutlaka okuyunuz.

1- Derneğin misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışmaları gönüllü olarak sürdüreceğimi;
2- Derneğin standart ve prosedürlerine aykırı taleplerimin değerlendirilmeyeceğini bildiğimi, bu konuda anlayış göstermeyi kabul ettiğimi;
3- Dernek bünyesine bulunan çalışanlar, gönüllüler ve diğer tüm kişilerle olan ilişkilerimde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çalışma yürüteceğimi ve nefret söyleminde bulunmayacağımı;
4- Dernek bünyesindeki proje ve etkinlik gruplarına katıldığımda toplantılara düzenli olarak katılmaya gayret edeceğimi;
5- Derneğin kullandığı terminolojiyi benimseyip kullanacağımı, görev aldığım çalışmalarda süreklilik göstereceğimi, diğer etkinlik ve çalışmalara katılmaya gayret göstereceğimi, katılamadığım durumlar için bilgi vermeyi kabul ettiğimi;
6- Dernek ile iletişimimin düzenli olması açısından kişisel bilgilerimde ortaya çıkabilecek değişiklikleri zamanında bildireceğimi ve bilgilerimi güncel tutacağımı;
7- Çalışanlar ve gönüllülerle ilgili olarak ilişkilerimde uyum içinde olmaya özen göstereceğimi, ekip çalışmasına destek vereceğimi;
8- Kültürel farklılıkları gözeterek tüm insanlar için rol model olma sorumluluğu taşıdığımı;
9- Çalışmalarda karşılaştığım her türlü sorunla ilgili olarak öncelikle dernek yetkililerini haberdar etmeyi kabul ettiğimi;
10- Çalışmalarda ve derneğe ait alanlarda herhangi bir siyasal parti, kurum, vb. adına etkinlik yapmaktan ve görüş bildirmekten kaçınacağımı, kişisel sorunlarımı derneğe taşımayacağımı;
11- Katılmayı veya destek vermeyi taahhüt ettiğim etkinliğin uygulanmasında benden kaynaklanacak aksamaların yaşanmamasına özen göstereceğime, bağlı bulunduğum etkinlik noktasında bana ihtiyaç duyulan her alanda destek vermeye hazır olduğumu;
12- Etkinlikler sırasında içinde bulunduğum ya da tarafımca çekilen fotoğraf, video ile sair ses ve görüntü kaydının alınması ve bu görüntü ve ses kayıtlarının dernek tarafından kurumsal iletişim organlarında (internet sayfası, sosyal medya, bülten, dergi, vb.) yazılı basın, televizyon ve benzeri mecralar olmak üzere görsel ve yazılı basında süresiz olarak paylaşılmasına izin verdiğimi ve bu konuda başka bir talepte bulunmayacağımı;
13- Derneğe, çalışanlara, üyelerine, gönüllülerine ve yararlanıcılarına ilişkin kişisel veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine riayet edeceğimi; bu veri, bilgi ve görsellerin (fotoğraf, video, ses, vb.) sosyal medya, vb. mecralarda paylaşımı için veri sahiplerinden ve/veya dernekten izin alacağımı, açıkça izin alınmamış hiçbir veriyi kullanmayacağımı;
14- Gönüllü başvuru süreci tamamlanmasından ardından, gönüllü olarak dahil olunan proje, eğitim, vb. etkinlik grubuna göre derneğin talep etmesi durumunda güncel olan Adli Sicil Kaydı Belgesini derneğe vereceğimi;
15- Kendime, birlikte etkinlik yapacağım yararlanıcılara ve gönüllülere zarar verebilecek ve/veya kendim ve çevremdekiler açısından bilinmesi/önlem alınması/izlenmesi gereken herhangi bir sağlık sorunum olmadığını, olduğu taktirde dernek yetkililerini bilgilendireceğimi;
16- Dernek ile ilgili tüm çalışmalarda kendi özgür iradem, rızam ve isteğimle gönüllü olarak görev aldığımı, bundan dolayı herhangi bir ücret ve bedel talep etmeyeceğimi, ortaya çıkabilecek bir kazadan dolayı her türlü sorumluluğun kendime ait olduğunu;

yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu, anladığımı, uygulamak için gayret edeceğimi ve derneğe verdiğim tüm bilgilerin, tam, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim.GÖNÜLLÜ OLUN!

Yukarıdaki açıklamaları ve Taahhütnameyi mutlaka okuduktan sonra aşağıdaki bağlantıya tıklayıp gönüllü başvuru formunu doldurunuz.

GÖNÜLLÜ OLUN!